145/8 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

hab@haiaubay.edu.vn

Chương trình

 • Chích Bông Chích Bông(12 - 24 tháng)

  Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

  Xem chi tiết
 • Vành Khuyên Vành Khuyên(25 - 36 tháng)

  Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

  Xem chi tiết
 • Vàng Anh Vàng Anh(3 - 4 tuổi)

  Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

  Xem chi tiết
 • Bồ Câu Bồ Câu(4 - 5 tuổi)

  Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

  Xem chi tiết
 • Hải Âu Hải Âu(5 - 6 tuổi)

  Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

  Xem chi tiết
 • Fill out my online form.