145/8 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

hab@haiaubay.edu.vn

TRIẾT LÝ:

 Giáo dục toàn diện và lành mạnh với tình yêu thương (vì hạnh phúc của trẻ).

SỨ MỆNH:

Tạo dựng môi trường phát triển toàn diện dựa trên tình yêu thương, sự tôn trọng và hướng dẫn có hiểu biết an toàn.

MỤC TIÊU:

 Kiến tạo môi trường nơi trẻ được tôn trọng, yêu thương, nuôi dưỡng sự tự tin và lòng trắc ẩn.

 Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

 Phát triển cộng đồng SỐNG

 Ham học hỏi, phát triển bản thân.

 Tương trợ lẫn nhau.

TẦM NHÌN:

 Kiến tạo nền giáo dục đầu đời lành mạnh, an toàn.


Fill out my online form.