145/8 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

hab@haiaubay.edu.vn

Vành Khuyên (25 - 36 tháng)

Đây là Chương trình được biên soạn dựa tham khảo chương trình mầm non Hoa Kỳ và các nước tiên tiến khác như Úc, New Zealand, Canada kiến tạo một môi trường giàu chất liệu và điều kiện phù hợp giúp Bé phát triển toàn diện về thể lý, nhận thức, cảm xúc, xã hội.

Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Vành Khuyên
Fill out my online form.